دکلمه دخترک

کاری از رادیو مهرآوا…صدا: مریم سلیمانی (یاس آوا)متن علیرضا محمدیتنظیم: مهدی صالحیدبیربخش:مریم سلیمانی (یاس آوا)رادیو مهرآوا…

دکلمه دهاتی

کاری از رادیو مهرآواصدا: مریم سلیمانی (یاس آوا)متن: پریسا یوسفیتنظیم: مهدی صالحیدبیر بخش: مریم سلیمانی (یاس…

دکلمه تردید

کاری از رادیو مهرآواشعر: علی حیدریصدا: مریم سلیمانی (یاس آوا)تنظیم: مهدی صالحیدبیر بخش: مریم سلیمانی (یاس…

پاییز (پادشاه فصل‌ها)

کاری از رادیو مهرآوانویسنده: آذر مهربانیگویندگان: فاطمه دهقان حداد، مرضیه ابراهیمیادیت و میکس: عاطفه الله بخشیرادیو…

پاییز

کاری از رادیو مهرآوانویسنده: آذر مهربانیگوینده: مرضیه ابراهیمیادیت و میکس: نوید صیادزادهرادیو مهرآوا در تلگرام و…

راه و رسم زندگی

کاری از رادیو مهرآوانویسنده: اسلون ویلسونگوینده: پریسا برزگرانادیتور: فرشته اخوانرادیو مهرآوا در تلگرام و اینستاگرام: radiomehrava@سایت…

معجزه

کاری از رادیو مهرآواگوینده: زویا رمضانیادیتور: فرشته اخوانرادیو مهرآوا در تلگرام و اینستاگرام: radiomehrava@سایت رسمی رادیو…

اولین حضور

کاری از رادیو مهرآواگوینده: فاطمه دهقان حدادنویسنده: مهسا فرش کارانادیتور: آرزو عبدلیرادیو مهرآوا در تلگرام و…

۱۰ عاملی که منجر به تسلیم شدن شما در مسیر موفقیت می شود

کاری از رادیو مهرآواگوینده: فرهود برومندادیتور: فرشته اخوانرادیو مهرآوا در تلگرام و اینستاگرام: radiomehrava@سایت رسمی رادیو…

آدم یک وقت هایی خودش حالش خوب می شود…

کاری از رادیو مهرآواگوینده: عطیه بادامچینویسنده: محمود دولت آبادیادیت: فرشته اخوانرادیو مهرآوا در تلگرام و اینستاگرام:…