دکلمه دخترک

کاری از رادیو مهرآوا…صدا: مریم سلیمانی (یاس آوا)متن علیرضا محمدیتنظیم: مهدی صالحیدبیربخش:مریم سلیمانی (یاس آوا)رادیو مهرآوا…

کتاب صوتی «بریدا»، قسمت ۴۸

قسمت های جدید و پایانی کتاب صوتی بریدا را فقط در کانال رادیویی و کانال آپارات…

کتاب صوتی «بریدا»، قسمت ۴۷

قسمت های جدید و پایانی کتاب صوتی بریدا را فقط در کانال رادیویی و کانال آپارات…

کتاب صوتی «بریدا»، قسمت ۴۶

قسمت های جدید و پایانی کتاب صوتی بریدا را فقط در کانال رادیویی و کانال آپارات…

دکلمه دهاتی

کاری از رادیو مهرآواصدا: مریم سلیمانی (یاس آوا)متن: پریسا یوسفیتنظیم: مهدی صالحیدبیر بخش: مریم سلیمانی (یاس…

دکلمه تردید

کاری از رادیو مهرآواشعر: علی حیدریصدا: مریم سلیمانی (یاس آوا)تنظیم: مهدی صالحیدبیر بخش: مریم سلیمانی (یاس…

آدمک

کاری از رادیو مهرآواشعر: نغمه رضاییخوانش: وحید سامیتنظیم و میکس: راضیه عارفیاندبیر بخش: مریم سلیمانی (یاس…

معرکه عشق

کاری از رادیو مهرآواصدا: لیلا نظریبه قلم: قاسم صرافانتنظیم و میکس: حسن فیضیملودی: سینا سرلکرادیو مهرآوا…

حال خوش

کاری از رادیو مهرآواشعر: افشین اعلاخوانش: وحید سامیتنظیم و میکس: راضیه عارفیاندبیر بخش: مریم سلیمانی (یاس…

دم قورباغه

کاری از رادیو مهرآوادبیرآیتم: محدثه مجریانگویندگان: آذرسادات میرشاه ، حنانه سلیمانی، افسانه جم، فاطمه صادقی، فاطمه…