دکلمه دلنوشته آخر هفته | رادیو مهرآوا

به قلم: نرگس صرافیان طوفاناجرا و ادیت: محدثه مرادیدبیر بخش: دکتر مسعود خدیویسردبیر: ندا کشاورزکاری از…

من زنده ام | رادیو مهرآوا

به قلم: سیمین بهبهانیاجرا و تنظیم: شکوفه مشیریدبیر بخش: دکتر مسعود خدیوی کاشانیسردبیر: ندا کشاورزکاری از…

فصل بی هویتی | رادیو مهرآوا

به قلم و تنظیم: پژمان انساناجرا: الهه قربان حسینیدبیر بخش: دکتر مسعود خدیویسردبیر: ندا کشاورزکاری از…

دکلمه شعر زیبای زندگی | رادیو مهرآوا

به قلم: سهراب سپهریاجرا: سحر معینیتنظیم: میثم قدم پوردبیر بخش: دکتر مسعود خدیویسردبیر: ندا کشاورزکاری از…

دکلمه دلنوشته دوباره | رادیو مهرآوا

به قلم: نرگس صرافیاناجرا: نازنین قدم پورادیت: میثم قدم پوردبیر بخش: دکتر مسعود خدیویسردبیر: ندا کشاورزکاری…

واژه زیبایی به نام مادر | رادیو مهرآوا

به قلم: فاطمه امامیاجرایی از: دکتر عطیه بادامچیادیت: میثم قدم پوردبیربخش: دکتر مسعود خدیویسردبیر: ندا کشاورزکاری…

دکلمه شعر زیبای مادر | رادیو مهرآوا

به قلم: پیام گرجیتنظیم و اجرا: درسا خوالیدبیر بخش: سها مرادیسردبیر: ندا کشاورزکاری از رادیو مهرآواسایت:…

م ا د ر | رادیو مهرآوا

به مناسبت بزرگداشت روز مادربه قلم و ادیت و با اجرای: مهتاب خاکپورسردبیر: ندا کشاورزکاری از…

دکلمه شعر زیبای فرشته انس | رادیو مهرآوا

به قلم: پروین اعتصامیگوینده: سها مرادیتدوینگر: میثم ملک لودبیربخش: سها مرادیسردبیر: نداکشاورزسایت: http://radiomehrava.com شبکه های اجتماعی:…

دکلمه شعر زیبای خدا هست | رادیو مهرآوا

به قلم: علی حیدریگوینده: نگین آقاییتدوینگر: میثم ملک لودبیربخش: سها مرادیسردبیر: نداکشاورزسایت: http://radiomehrava.com شبکه های اجتماعی:…