رادیو مهرآوا: دکلمه شعر زیبای «از در درآمدی و…»

غزل ۳۷۴ سعدیگوینده: سحر عباسیادیتور: بهاره شاه محمدیدبیربخش: میترا اللهیاریسردبیر: ندا کشاورزکاری از رادیو مهرآواسایت: http://radiomehrava.com…

رادیو مهرآوا: دکلمه شعر زیبای «گناه»

شاعر: فاضل نظریاجرا: فرناز رمضانیادیتور: بهاره شاه محمدیدبیر بخش: میترا اللهیاریسردبیر: ندا کشاورزکاری از رادیو مهرآواسایت:…

رادیو مهرآوا: دکلمه شعر زیبای سنگ حقیقت

شاعر: فاضل نظریاجرا: مرضیه جعفری پورادیتور: بهاره شاه محمدیدبیر بخش: میترا اللهیاریسردبیر؛ ندا کشاورزکاری از رادیو…

رادیو مهرآوا: آرزو می‌کنم…

شاعر: احمد شاملواجرا: محدثه مرادیادیتور: بهاره شاه محمدیدبیر بخش: میترا اللهیاریسردبیر: ندا کشاورزکاری از رادیو مهرآواسایت:…

رادیو مهرآوا: تسلی و سلام

شاعر: مهدی اخوان ثالثاجرا: کمال کمالزادهادیتور: بهاره شاه محمدیدبیر بخش: میترا اللهیاریسردبیر؛ ندا کشاورزکاری از رادیو…

رادیو مهرآوا: مرا یاد کن

شاعر: دکتر علی یاسینیخوانش: نسرین مویدنیاتنظیم: بهاره شاه محمدیدبیر بخش: میترا اللهیاریسردبیر: ندا کشاورزکاری از رادیو…

رادیو مهرآوا: قایق

شاعر : نیما یوشیجاجرا: کمال کمالزادهادیتور : بهاره شاه محمدیدبیر بخش: میترا اللهیاریسردبیر: نداکشاورزکاری از رادیو…

رادیو مهرآوا: چه غریب مانده ای ای دل

شاعر: هوشنگ ابتهاجاجرا: فرید پورابراهیمادیت: بهاره شاه محمدیدبیر بخش: میترا اللهیاریسردبیر: ندا کشاورزکاری از رادیو مهرآواسایت:…

رادیو مهرآوا: تو را دارم ای گل…

شاعر: فریدون مشیریگوینده: سحر عباسیادیتور: بهاره شاه محمدیدبیر بخش: میترا اللهیاریسردبیر: ندا کشاورزکاری از رادیو مهرآواسایت:…