برچسب: رادیو اینترنتی مهرآوا

قصه انتظار

تقدیم به تمامی فرشتگان سپیدپوش زمینی کاری از گروه فرهنگی و هنری رادیو مهرآوا گویندگان: پریسا سادات امیری-مرتضی پرنیان به قلم: مسعود خدیوی کاشانی ادیت: سعید احمدی رادیو مهرآوا... ادامه مطلب

مروارید

دسامبر 22, 2017

کاری از رادیو مهرآوا… قصه گو: بانو نوید صیادزاده دبیر آیتم: محدثه مجریان رادیو مهرآوا در تلگرام و اینستاگرام: radiomehrava@ سایت رسمی رادیو مهرآوا: www.radiomehrava.com ادامه مطلب

صد چمن

کاری از رادیو مهرآوا… اثر: استاد احمد عزیزی اجرا: امیرا اشرف الدینی ادیت: فاطمه صادقی رادیو مهرآوا در تلگرام و اینستاگرام: radiomehrava@ سایت رسمی رادیو مهرآوا: www.radiomehrava.com ادامه مطلب

صاف و یک رنگ بودن

کاری از رادیو مهرآوا… تهیه متن و گوینده: مریم گلستانی ادیت و میکس: فاطمه صادقی رادیو مهرآوا در تلگرام و اینستاگرام: radiomehrava@ سایت رسمی رادیو مهرآوا: www.radiomehrava.com ادامه مطلب

عاشقانه های صبح

کاری از رادیو مهرآوا گوینده: مرتضی پرنیان نویسنده: زهرا یحیاییان رادیو مهرآوا در تلگرام و اینستاگرام: radiomehrava@ سایت رسمی رادیو مهرآوا: www.radiomehrava.com ادامه مطلب