نمایش رادیویی «منافق» | رادیو مهرآوا

نویسنده و ادیتور: پژمان انسانبازیگران: سیدقائم وفاییدبیر بخش: فرزاد ذلقی| سردبیر: ندا کشاورزکاری از رادیو مهرآواسایت:…

نمایش طنز «پدر و پسر» | رادیو مهرآوا

نویسنده و ادیتور: حمید حسینیبازیگران به ترتیب ایفای نقش: حمید حسینی، سیدمصطفی حسینی و مرضیه جعفری…

نمایش طنز «مدیر مدرسه» | رادیو مهرآوا

نویسنده، کارگردان و ادیتور: پژمان انسان | بازیگران به ترتیب ایفای نقش: پوران سلیمانی، پانی افشار،…

نمایش طنز «پتروس خالی بند» | رادیو مهرآوا

نویسنده و ادیتور: حمید حسینی | بازیگران: حمید حسینی، پژمان انسان، مرضیه جعفری پور| دبیر بخش:…

نمایش رادیویی جغد شوم | رادیو مهرآوا

بازیگران به ترتیب ایفای نقش: پژمان انسان، الهه قربان حسینی، محمود صادق زاده، لیلا غفاری (مرجان)نویسنده،…

نمایش طنز «من ترانه ۳۰ سال دارم» | رادیو مهرآوا

نویسنده و ادیتور: حمید حسینیبازیگران: سحر عباسی و سحر معینیدبیر بخش: حمید حسینیسردبیر: ندا کشاورزکاری از…

نمایش طنز طرح | رادیو مهرآوا

نویسنده، کارگردان و ادیتور: پژمان انسانبازیگر: حمید حسینیدبیر بخش: فرزاد ذلقیسردبیر: ندا کشاورزکاری از رادیو مهرآواسایت:…

نمایش رادیویی پایان انتظار | رادیو مهرآوا

گوینده: نازنین قدم پورادیت: میثم قدم پوردبیر بخش: فرزاد ذلقیسردبیر: ندا کشاورزکاری از رادیو مهرآواسایت: http://radiomehrava.com…

نمایش رادیویی نفوذی | رادیو مهرآوا

ژانر جنگینقش آفرینان: پژمان انسان و سیدقائم وفایی مقدمنوشته و ادیت: پژمان انساندبیر بخش: فرزاد ذلقیسردبیر:…

نمایش رادیویی ماه پیشونی | رادیو مهرآوا

ژانر رمانتیک و کودکانهنقش آفرینان: پژمان انسان و درسا خوالینوشته و ادیت: پژمان انساندبیر بخش: فرزاد…