نمایش طنز «من ترانه ۳۰ سال دارم» | رادیو مهرآوا

نویسنده و ادیتور: حمید حسینیبازیگران: سحر عباسی و سحر معینیدبیر بخش: حمید حسینیسردبیر: ندا کشاورزکاری از…

نمایش طنز طرح | رادیو مهرآوا

نویسنده، کارگردان و ادیتور: پژمان انسانبازیگر: حمید حسینیدبیر بخش: فرزاد ذلقیسردبیر: ندا کشاورزکاری از رادیو مهرآواسایت:…

نمایش رادیویی پایان انتظار | رادیو مهرآوا

گوینده: نازنین قدم پورادیت: میثم قدم پوردبیر بخش: فرزاد ذلقیسردبیر: ندا کشاورزکاری از رادیو مهرآواسایت: http://radiomehrava.com…

نمایش رادیویی نفوذی | رادیو مهرآوا

ژانر جنگینقش آفرینان: پژمان انسان و سیدقائم وفایی مقدمنوشته و ادیت: پژمان انساندبیر بخش: فرزاد ذلقیسردبیر:…

نمایش رادیویی ماه پیشونی | رادیو مهرآوا

ژانر رمانتیک و کودکانهنقش آفرینان: پژمان انسان و درسا خوالینوشته و ادیت: پژمان انساندبیر بخش: فرزاد…

نمایش طنز دختر مجازی | رادیو مهرآوا

نویسنده و ادیتور: حمید حسینیبازیگران: سحر عباسی و حمید حسینیدبیر بخش: حمید حسینیسردبیر: ندا کشاورزکاری از…

نمایش رادیویی «نامه ای به همسر پرستارم» | رادیو مهرآوا

بازیگران: پژمان انسان، سحر غربی، میترا اللهیارینوشته و میکس: پژمان انساندبیربخش: فرزاد ذلقیسردبیر: ندا کشاورزکاری از…

نمایش طنز سالگرد ازدواج | رادیو مهرآوا

دبیربخش، نویسنده و ادیت: حمید حسینیبازیگران: مرضیه جعفری پور، حمید حسینیسردبیر: ندا کشاورزکاری از رادیو مهرآواسایت:…

زندگی اینترنتی | رادیو مهرآوا

نقش آفرینان: پژمان انسان مرضیه جعفری پورنویسنده و ادیتور: حمید حسینیدبیر بخش: فرزاد ذلقیسردبیر: ندا کشاورزکاری…

نمایش رادیویی کارمند نمونه و رئیس وظیفه شناس | رادیو مهرآوا

نقش آفرینان به ترتیب ایفای نقش: پژمان انسان محمد انسان میترا اللهیارینویسنده و ادیتور: پژمان انساندبیر…