رادیو مهرآوا: مجموعه نمایشی نگاه سرد (قسمت ۳)

برداشتی آزاد از حکایت پادشاه و کنیزک مولانابازیگران: فرزاد ذلقی (پادشاه، حکیم الحکما)، صبا راستگار (ماه…

رادیو مهرآوا: مجموعه نمایشی نگاه سرد (قسمت ۲)

برداشتی آزاد از حکایت پادشاه و کنیزک مولانابازیگران: فرزاد ذلقی (پادشاه، حکیم الحکما)، صبا راستگار (ماه…

رادیو مهرآوا: مجموعه نمایشی نگاه سرد (قسمت ۱)

برداشتی آزاد از حکایت پادشاه و کنیزک مولانابازیگران: فرزاد ذلقی (پادشاه، حکیم الحکما)، صبا راستگار (ماه…

لبخند من از تو، آرامش تو از من

کاری از رادیو مهرآوانویسنده: فرزانه قانعگویندگان: فاطمه صادقی، نسرین حسینی، فاطمه دهقان حداد (در نقش طاها)ادیتور:…

رادیو مهرآوا: مجموعه نمایشی زری خانوم (قسمت ۵)

بازیگران: میترا اللهیاری: سلطان، مبینا معظمی: زری، بی بی زینب، علی برجی: عباس، مرتضی محمدی: حسین،…

رادیو مهرآوا: مجموعه نمایشی زری خانوم (قسمت ۴)

بازیگران: میترا اللهیاری: سلطان، مبینا معظمی: زری، بی بی زینب، علی برجی: عباس، مرتضی محمدی: حسین،…

رادیو مهرآوا: نمایش غنیمت (قسمت ۳)

مجموعه نمایشی غنیمت/قسمت سومنویسنده: محمد خداوردیراوی: فرزاد ذلقیبازیگران: فرزاد قنبری، ایمان مصلح، محمد شکری، معین صاحبیکارگردان:…

رادیو مهرآوا: نمایش غنیمت (قسمت ۲)

مجموعه نمایشی غنیمت/قسمت دومنویسنده: محمد خداوردیراوی: فرزاد ذلقیبازیگران: فرزاد قنبری، ایمان مصلح، محمد شکری، معین صاحبیادیتور:…

رادیو مهرآوا: نمایش غنیمت (قسمت ۱)

مجموعه نمایشی غنیمت/قسمت اولنویسنده: محمد خداوردیراوی: فرزاد ذلقیبازیگران: فرزاد قنبری، ایمان مصلح، محمد شکری، معین صاحبیادیتور:…

رادیو مهرآوا: مجموعه نمایشی زری خانوم (قسمت ۳)

بازیگران: میترا اللهیاری: سلطان، مبینا معظمی: زری، بی بی زینب، علی برجی: عباس، مرتضی محمدی: حسین،…