مستند تاریخی سردار بی بی مریم بختیاری | رادیو مهرآوا

نویسنده، کارگردان و ادیتور: پژمان انساندبیربخش: مهسا اسفندیاریسردبیر: ندا کشاورزکاری از رادیو مهرآواسایت: http://radiomehrava.com شبکه های…

مستند پیدایش شب یلدا | رادیو مهرآوا

نویسنده، کارگردان و ادیتور: پژمان انساندبیربخش: مهسا اسفندیاریسردبیر: ندا کشاورزکاری از رادیو مهرآواسایت: http://radiomehrava.com شبکه های…

تاریخچه شب یلدا | رادیو مهرآوا

به قلم: سها مرادیگویندگان: سها مرادی و مهسا اسفندیاریموسیقی: پرویز مشکایانتهیه، تنظیم و دبیربخش: مهسا اسفندیاریسردبیر:…

رادیو مهرآوا: دانستنی های ایرانی

کاری از گروه طنزآوااجرا: حمید حسینیگردآوری، ادیت و دبیربخش: مهتاب خاکپورسردبیر: ندا کشاورزکاری از رادیو مهرآواسایت:…

رادیو مهرآوا: مردم بلوج (سیستان و بلوچستان)

گردآوردنده: سها مرادیبه قلم: سُها مرادیگوینده: سُها مرادیتهیه و تنظیم: مهسا اسفندیاریموسیقی: سنتی بلوچیدبیر بخش: مهسا…

رادیو مهرآوا: مردم کرد

گردآوردنده: سها مرادیبه قلم: سُها مرادیگوینده: سُها مرادیادیت: مهسا اسفندیاریموسیقی: موسیقی: محمدجلیل عندلیبی (از آلبوم کیژی…

رادیو مهرآوا: مردم آذری

گردآوردنده: سها مرادیبه قلم: سُها مرادیگوینده: سُها مرادیادیت: مهسا اسفندیاریموسیقی: استاد رامیز قلی اف (Ramiz guliyev)دبیر…

رادیو مهرآوا: مردم ترکمن

گردآوردنده: سها مرادیبه قلم: سُها مرادیگوینده: سُها مرادیادیت: مهسا اسفندیاریموسیقی: استاد حسین علیزاده(آلبوم ترکمن)دبیر بخش: مهسا…

رادیو مهرآوا: مردم مازندرانی

گردآوردنده: سها مرادیبه قلم: سُها مرادیگوینده: سُها مرادیادیت: مهسا اسفندیاریموسیقی: کیوان پهلوان(آلبوم چکه سما)دبیر بخش: مهسا…

رادیو مهرآوا: مردم گیلک

برشی از آهنگ فریدون پوررضاگوینده: سُها مرادیبه قلم: علی دهقانی و نوید رنجبرگردآورنده: علی دهقانیدبیربخش: مهسا…