رادیو مهرآوا: دانستنی های ایرانی

کاری از گروه طنزآوااجرا: حمید حسینیگردآوری، ادیت و دبیربخش: مهتاب خاکپورسردبیر: ندا کشاورزکاری از رادیو مهرآواسایت:…

رادیو مهرآوا: مردم بلوج (سیستان و بلوچستان)

گردآوردنده: سها مرادیبه قلم: سُها مرادیگوینده: سُها مرادیتهیه و تنظیم: مهسا اسفندیاریموسیقی: سنتی بلوچیدبیر بخش: مهسا…

رادیو مهرآوا: مردم کرد

گردآوردنده: سها مرادیبه قلم: سُها مرادیگوینده: سُها مرادیادیت: مهسا اسفندیاریموسیقی: موسیقی: محمدجلیل عندلیبی (از آلبوم کیژی…

رادیو مهرآوا: مردم آذری

گردآوردنده: سها مرادیبه قلم: سُها مرادیگوینده: سُها مرادیادیت: مهسا اسفندیاریموسیقی: استاد رامیز قلی اف (Ramiz guliyev)دبیر…

رادیو مهرآوا: مردم ترکمن

گردآوردنده: سها مرادیبه قلم: سُها مرادیگوینده: سُها مرادیادیت: مهسا اسفندیاریموسیقی: استاد حسین علیزاده(آلبوم ترکمن)دبیر بخش: مهسا…

رادیو مهرآوا: مردم مازندرانی

گردآوردنده: سها مرادیبه قلم: سُها مرادیگوینده: سُها مرادیادیت: مهسا اسفندیاریموسیقی: کیوان پهلوان(آلبوم چکه سما)دبیر بخش: مهسا…

رادیو مهرآوا: مردم گیلک

برشی از آهنگ فریدون پوررضاگوینده: سُها مرادیبه قلم: علی دهقانی و نوید رنجبرگردآورنده: علی دهقانیدبیربخش: مهسا…

رادیو مهرآوا: مردم بختیاری

برشی از فیلم بانوی سردارآهنگ: شیرعلی مردان خان از مرحوم مسعود بختیاریگوینده: نوید رنجبربه قلم: علی…

رادیو مهرآوا: مردم لَک از قوم لُر

گوینده: نوید رنجبربه قلم: علی دهقانی، نوید رنجبرگردآورنده: علی دهقانیدبیر بخش: مهسا اسفندیاریسردبیر: ندا کشاورزسایت: http://radiomehrava.com…

رادیو مهرآوا: هفت اقلیم (قسمت ۹)– تاریک روشنا

شعر تاریک روشنا اثری از جوزپه اونگارتیترجمه: مهدیه رحمتیاجرا و ادیت: زهرا شاکرکاری از رادیو مهرآواسایت:…