معرکه عشق

کاری از رادیو مهرآواصدا: لیلا نظریبه قلم: قاسم صرافانتنظیم و میکس: حسن فیضیملودی: سینا سرلکرادیو مهرآوا…

ستاره دنباله دار

کاری از رادیو مهرآواگوینده: لیلا نظرینویسنده: سینا قلعه نکیادیت و میکس: نرگس رحیمیانرادیو مهرآوا در تلگرام…

خیابان خلوت

کاری از رادیو مهرآوابه قلم: رزیتا یقطیناجرا: پارسا کارخانهرادیو مهرآوا در تلگرام و اینستاگرام: radiomehrava@سایت رسمی…

دیگر تو را نمی خواهم

کاری از رادیو مهرآوانویسنده: رزیتا یقطینگوینده: فاطمه دهقان حدادادیت و میکس: فاطمه تیموریانتخاب موسیقی: فاطمه دهقان…

جای تو خالیست

کاری از رادیو مهرآوانویسنده: آذر مهربانیگوینده: فاطمه دهقان حدادادیت و میکس: ابوالفضل حسن زادهرادیو مهرآوا در…

چشم در راه

کاری از رادیو مهرآواشعر از: فریدون مشیریگویندگان: مریم سلیمانی (یاس آوا)، مرتضی پرنیان، مرسده مهدویتنظیم، ادیت…

آغوش امن

کاری از رادیو مهرآوامتن: حسین سیلمانیگوینده: لیلا نظریادیت و میکس: حسن فیضیخواننده: مهدی اسکندریرادیو مهرآوا در…

شبیه تو

کاری از رادیو مهرآوانویسنده: میترا علوی پورگوینده: فاطمه دهقان حدادادیتور: فرشته اخوانرادیو مهرآوا در تلگرام و…

ملکه عشق ها

کاری از رادیو مهرآوانویسنده، گوینده و ادیتور: بهنام ذاکریرادیو مهرآوا در تلگرام و اینستاگرام: radiomehrava@سایت رسمی…

درددلی با امام رضا (ع) به گویش مشهدی

کاری از رادیو مهرآواشاعر: یاسر رحمانیگوینده: فرزاد ذلقیرادیو مهرآوا در تلگرام و اینستاگرام: radiomehrava@سایت رسمی رادیو…