قصه «چه کسی ماه را خورده است» | کودکانه های رادیو مهرآوا

دبیر بخش: نوید صیادزادهادیت: ابولفضل حسن زادهقصه‌گو: فاطمه ضرغامبازیگران: نسیم مرندی (موش)، محدثه مرادی (خرس)، سمانه…

رادیو مهرآوا: کودکانه های رادیو مهرآوا دو درخت همسایه

دبیر بخش: نوید صیادزادهادیت: بهاره شاه محمدیقصه‌گو: شقایق مهرابیبازیگران: نسترن لحمی (درخت آلبالو)، مرضیه جعفری پور…

رادیو مهرآوا: کودکانه های رادیو مهرآوا قصه شیر و روباه

دبیر بخش: نوید صیادزادهادیت: ابولفضل حسن زادهقصه گو: نغمه رودگر آملیبازیگران: نسترن لحمی (روباه)، فاطمه ضرغام…

رادیو مهرآوا: کودکانه های رادیو مهرآوا – دوستی خاله خرسه

دبیر بخش و ادیت: نوید صیادزادهقصه‌گو: مرجان بابامحمدیبازیگران: سهیلا فخر (خرس)، ابولفضل حسن زاده (پیرمرد)سردبیر :…

رادیو مهرآوا: کودکانه های رادیو مهرآوا – رویای گربه ای

دبیر بخش و ادیت: نوید صیادزادهقصه گو: شقایق مهرابیبازیگران: نوید صیادزاده (گربه پشمالو)، سهیلا فخر (دختر…

رادیو مهرآوا: شعر کودک به مناسبت مهرماه و بازگشایی مدارس

صدا بترتیب اجرا: فاطمه ضرغام، معصومه سرادقی، سمیه ساده وندادیتور: بهاره شاه محمدیدبیر بخش: میترا اللهیاریسردبیر:…

رادیو مهرآوا: کودکانه های رادیو مهرآوا – قصه مرغابی ها و لاک پشت پرحرف!

دبیر بخش، قصه گو و ادیت: نوید صیادزادهبازیگران: مرغابی اول (عاطفه رضایی)، مرغابی دوم (فریبا مویدنیا)،…

رادیو مهرآوا: کودکانه های رادیو مهرآوا – روباه و خروس

دبیر بخش و ادیت: نوید صیادزادهقصه گو: سحر معینیبازیگران: ابوالفضل حسن زاده (خروس)، روباه (محدثه مرادی)سردبیر:…

رادیو مهرآوا: کودکانه های رادیو مهرآوا – عمو عباس

دبیر بخش و ادیت: نوید صیادزادهقصه گو: مرجان بابامحمدیبازیگران: ابوالفضل حسن زاده (عمو سعید)، سمیه ساده…

رادیو مهرآوا: شعر کودک – اشعار عاشورایی

شاعران: سالومه شریفی، مهری ماهوتی و علی عباسیاجرا: سمیه ساده وندادیتور: بهاره شاه محمدیدبیربخش: میترا اللهیاریسردبیر:…