کودکانه های رادیو مهرآوا – داستان درخت بخشنده

گوینده – بازیگران: فرزاد ذلقی و ابولفضل حسن زادهقصه گو: نوید صیادزادهادیتور: نوید صیادزادهکاری از رادیو…

شعر مارمولک و مدرسه

یک شعر، یک ترانهکاری از رادیو مهرآواگوینده، ادیت و دبیر بخش: نوید صیادزادهرادیو مهرآوا در تلگرام…

بزغاله خجالتی

قصه شب کودکانهکاری از رادیو مهرآواراوی: پریسا کیابازیگران: چوپان و سگ گله: ابوالفضل حسن زاده، بزغاله:…

کودکانه های رادیو مهرآوا – داستان نخودی (قسمت ۲)

قصه های شبانه برای کوچولوهابازیگران: زویا رمضانیان، فرزاد ذلقی و ابولفضل حسن زادهقصه گو: نغمه رودگر…

کودکانه های رادیو مهرآوا – داستان نخودی (قسمت ۱)

قصه های شبانه برای کوچولوهابازیگران: زویا رمضانیان، فاطمه ضرغامقصه گو: نغمه رودگر آملیادیت: ابولفضل حسن زادهدبیر…

مروارید

کاری از رادیو مهرآواقصه گو: بانو نوید صیادزادهدبیر آیتم: محدثه مجریانرادیو مهرآوا در تلگرام و اینستاگرام:…