بخشی از کتاب خودت باش دختر | رادیو مهرآوا

نوشته: ریچل هالیسترجمه: هدیه جامعیگوینده و ادیت: شکوفه مشیریدبیربخش: فاطمه دهقان حدادسردبیر: ندا کشاورزکاری از رادیو…

رادیو مهرآوا: خاطرات کتابفروشی

بخشی از کتاب: خاطرات کتابفروشینویسنده: جورج اورولمترجم: احسان لطفیگوینده : آسیه هاشم زادهادیتور: مهتاب خاکپورکاری از…