رادیو مهرآوا: نمایش جادوی عشق در برابر کرونا

بازیگران: صدیقه کرمی و پژمان انساننویسنده و ادیتور: پژمان انسانکاری از رادیو مهرآواسایت: http://radiomehrava.com شبکه های…

رادیو مهرآوا: نمایش نوروز نخواب (قسمت ۲)

بازیگران به ترتیب اجرای نقش: فاطمه ضرغام (ننه سرما)، عطیه بادامچی (یلدا)، فرهود برومند (عقاب)، آذرسادات…

رادیو مهرآوا: نمایش نوروز نخواب (قسمت ۱)

بازیگران به ترتیب اجرای نقش: فاطمه ضرغام (ننه سرما)، عطیه بادامچی (یلدا)، فرهود برومند (عقاب)، آذرسادات…

رادیو مهرآوا: نمایش بینایان کور – اپیزود دوم

بازیگران: سوگل نواب صفوی و پژمان انساننویسنده و ادیتور: پژمان انسانکاری از رادیو مهرآواسایت: http://radiomehrava.com شبکه…

رادیو مهرآوا: نمایش بینایان کور – اپیزود اول

بازیگران: سوگل نواب صفوی و پژمان انساننویسنده و ادیتور: پژمان انسانکاری از رادیو مهرآواسایت: http://radiomehrava.com شبکه…

رادیو مهرآوا: گزیده ای از نمایشنامه لیدی مکبث

نوشته: ویلیام شکسپیربازیگران: پژمان انسان (مکبث و ندیمه)کارگردان و ادیتور: پژمان انسانکاری از رادیو مهرآواسایت: http://radiomehrava.com…

رادیو مهرآوا: مجموعه نمایشی این ۱۴ نفر (قسمت ۶)

بازیگران: طه زالی، محمدمهران موحد، فتانه رأفتی، علیرضا پاکزاد، احمد ابراهیم وند، مرتضی توکلی، افسانه رأفتی،…

رادیو مهرآوا: مجموعه نمایشی این ۱۴ نفر (قسمت ۵)

بازیگران: طه زالی، محمدمهران موحد، فتانه رأفتی، علیرضا پاکزاد، احمد ابراهیم وند، مرتضی توکلی، افسانه رأفتی،…

رادیو مهرآوا: نمایش یک صبح زیبای رادیویی

بازیگران: زیبا قهرمانی (مجری)، رضا رمضانی (یابنده پول، تورج)، صادق عرفانی (بابابزرگ ثروتمند)، رضا مردانلو (نوجوان)،…

رادیو مهرآوا: مجموعه نمایشی این ۱۴ نفر (قسمت ۴)

بازیگران: طه زالی، محمدمهران موحد، فتانه رأفتی، علیرضا پاکزاد، احمد ابراهیم وند، مرتضی توکلی، افسانه رأفتی،…