مصاحبه فانتزی با مجید اخشابی

کاری از رادیو مهرآوانویسنده: فاطمه دهقان حدادگوینده: فرزاد ذلقیادیت و میکس: حسن فیضیدبیر: فاطمه تیموریرادیو مهرآوا…

مصاحبه جذاب رادیو مهرآوا با امیر تاجیک

مصاحبه جذاب رادیو مهرآوا با امیر تاجیک www.radiomehrava.com https://as6.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/69ea609b6a03f09a01904f9f079cea223674474-360p__94671.mp4

تیزر پشت صحنه مصاحبه با امیرعلی نبویان

تیزر پشت صحنه مصاحبه با امیرعلی نبویان https://as6.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/f02528ed27c0b1c49808f51b75fdf6463631057-360p__82105.mp4