واژه زیبایی به نام مادر | رادیو مهرآوا

به قلم: فاطمه امامیاجرایی از: دکتر عطیه بادامچیادیت: میثم قدم پوردبیربخش: دکتر مسعود خدیویسردبیر: ندا کشاورزکاری…

دکلمه شعر زیبای مادر | رادیو مهرآوا

به قلم: پیام گرجیتنظیم و اجرا: درسا خوالیدبیر بخش: سها مرادیسردبیر: ندا کشاورزکاری از رادیو مهرآواسایت:…

م ا د ر | رادیو مهرآوا

به مناسبت بزرگداشت روز مادربه قلم و ادیت و با اجرای: مهتاب خاکپورسردبیر: ندا کشاورزکاری از…

دکلمه شعر زیبای فرشته انس | رادیو مهرآوا

به قلم: پروین اعتصامیگوینده: سها مرادیتدوینگر: میثم ملک لودبیربخش: سها مرادیسردبیر: نداکشاورزسایت: http://radiomehrava.com شبکه های اجتماعی:…