رادیو مهرآوا

سلام صبحگاهی

کاری از رادیو مهرآواگویندگان به ترتیب اجرا: مریم سلیمانی،امیرحسین بیگ پور، مرسده مهدوی، مرتضی پرنیانتنظیم: مرتضی پرنیانرادیو مهرآوا در تلگرام و اینستاگرام: radiomehrava@ [...]