بخشی از کتاب خودت باش دختر | رادیو مهرآوا

نوشته: ریچل هالیسترجمه: هدیه جامعیگوینده و ادیت: شکوفه مشیریدبیربخش: فاطمه دهقان حدادسردبیر: ندا کشاورزکاری از رادیو…