برچسب: انتظار

قصه انتظار

آوریل 6, 2018

تقدیم به تمامی فرشتگان سپیدپوش زمینی کاری از گروه فرهنگی و هنری رادیو مهرآوا گویندگان: پریسا سادات امیری-مرتضی پرنیان به قلم: مسعود خدیوی کاشانی ادیت: سعید احمدی رادیو مهرآوا... ادامه مطلب