رادیو مهرآوا: عاشقانه ها (شماره ۱۵)- شروع قصه

دکلمه شعر زیبای «شروع قصه» از افشین یدالهیخوانش و ادیت: سمیه متوسل الحسینیکاور: مریم اصلانیکاری از…

رادیو مهرآوا: عاشقانه ها (شماره ۱۴)- عاشقت شدم

دکلمه شعر زیبای «عاشقت شدم» از افشین یدالهیخوانش و ادیت: سمیه متوسل الحسینیکاور: مریم اصلانیکاری از…

رادیو مهرآوا: عاشقانه ها (شماره ۱۳)- گره

دکلمه شعر زیبای «گره» از فروغ فرخزادخوانش: مرجان بابامحمدیادیت: مهتاب خاکپورکاری از رادیو مهرآواسایت: http://radiomehrava.com شبکه…

رادیو مهرآوا: عاشقانه ها (شماره ۱۲)- بوسیدمت که ببینم چه می‌شود!

دکلمه شعر زیبای «بوسیدمت» از زنده یاد افشین یدالهیخوانش و ادیت: سمیه متوسل الحسینیکاور: مریم اصلانیکاری…

رادیو مهرآوا: عاشقانه ها (شماره ۱۱)- تعزیه

دکلمه شعر زیبای «تعزیه» از جواد الهی پورخوانش و ادیت: سمیه متوسل الحسینیکاری از رادیو مهرآواسایت:…

رادیو مهرآوا: عاشقانه ها (شماره ۱۰)- موازی

دکلمه شعر زیبای «موازی» از سیدمحمود علوی‌نیاخوانش و ادیت: سمیه متوسل الحسینیکاور: مریم اصلانیکاری از رادیو…

رادیو مهرآوا: عاشقانه ها (شماره ۹)- مسیر انتحار

دکلمه شعر زیبای «مسیر انتحار» از افشین یدالهیخوانش، ادیت و کاور: سمیه متوسل الحسینیکاری از رادیو…

رادیو مهرآوا: عاشقانه ها (شماره ۸)- دوست دارم تو را

دکلمه شعر زیبای «دوست دارم تو را»خوانش و ادیت: سمیه متوسل الحسینیکاور: مریم اصلانیکاری از رادیو…

عاشقانه ها (شماره ۷)- بگذار زنگ ساعتت باشم

دکلمه شعر زیبای «بگذار زنگ ساعتت باشم»شاعر: حسین منزویخوانش و ادیت: سمیه متوسل الحسینیکاور: مریم اصلانیکاری…

رادیو مهرآوا: عاشقانه ها (شماره ۶)- تابستان آن سال

دکلمه شعر زیبای «تابستان آن سال»نویسنده: سیدمحمود علوی نیاخوانش و ادیت: سمیه متوسل الحسینیکاور: مریم اصلانیکاری…