رادیو مهرآوا: عاشقانه ها (شماره ۱۰)- موازی

دکلمه شعر زیبای «موازی» از سیدمحمود علوی‌نیاخوانش و ادیت: سمیه متوسل الحسینیکاور: مریم اصلانیکاری از رادیو…

رادیو مهرآوا: عاشقانه ها (شماره ۹)- مسیر انتحار

دکلمه شعر زیبای «مسیر انتحار» از افشین یدالهیخوانش، ادیت و کاور: سمیه متوسل الحسینیکاری از رادیو…

رادیو مهرآوا: عاشقانه ها (شماره ۸)- دوست دارم تو را

دکلمه شعر زیبای «دوست دارم تو را»خوانش و ادیت: سمیه متوسل الحسینیکاور: مریم اصلانیکاری از رادیو…

عاشقانه ها (شماره ۷)- بگذار زنگ ساعتت باشم

دکلمه شعر زیبای «بگذار زنگ ساعتت باشم»شاعر: حسین منزویخوانش و ادیت: سمیه متوسل الحسینیکاور: مریم اصلانیکاری…