رادیو مهرآوا: روایتی از ضرب المثل ها

کاری از گروه طنزآوااجرا: میترا اللهیاریگردآوری، ادیت و دبیربخش: مهتاب خاکپورسردبیر: ندا کشاورزکاری از رادیو مهرآواسایت:…

رادیو مهرآوا: روایتی از ضرب المثل ها

کاری از گروه طنز اوااجرا: میترا الهیاریگردآوری و ادیت: مهتاب خاکپورسردبیر: ندا کشاورزکاری از رادیومهراوا https://hw13.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/94a75de8704fede4566feffdc8a82d9725505234-240p.mp4

رادیو مهرآوا: روایتی از ضرب المثل استخوان لای زخم

کاری از گروه طنز اوا؛ اجرا: فاطمه دهقان حدادادیت: مهتاب خاکپورسردبیر: ندا کشاورزکاری از رادیومهراوا https://as3.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/1cf713a2065fe733a9322151aa68c96825327761-240p.mp4

رادیو مهرآوا: خرافه هایی که ایرانیان قدیم آنها را باور داشتند (۲)

کاری از گروه طنز اواجمع آوری، اجرا و ادیت: مهتاب خاکپورسردبیر: ندا کشاورزکاری از رادیومهراوا https://aspb16.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/d0a057a70f3f6c09eaa99e3de45da28c25126096-240p.mp4

رادیو مهرآوا: خرافه های عجیب وغریبی که ایرانیان قدیم آنها را قبول داشتند (۱)

کاری از گروه طنز اواجمع آوری، اجرا و ادیت: مهتاب خاکپورسردبیر: ندا کشاورزکاری از رادیومهراوا https://hw20.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/ff54c968821cc7c2bde0835903b32adc24677593-240p.mp4

رادیو مهرآوا: یه لحظه صبر کن… بخند (قسمت ۱۴)

اعضای گروه طنزآوا: میترا الهیاری، فاطمه دهقان حداد، مهتاب خاکپور، فرزاد ذلقی، حمید حسینیسردبیر: ندا کشاورزکاری…

رادیو مهرآوا: یه لحظه صبر کن… بخند (قسمت ۱۳)

اعضای گروه طنزآوا: میترا الهیاری، فاطمه دهقان حداد، مهتاب خاکپور، فرزاد ذلقی، حمید حسینیسردبیر: ندا کشاورزکاری…

رادیو مهرآوا: یه لحظه صبر کن… بخند (قسمت ۱۲)

اعضای گروه طنزآوا: میترا الهیاری، فاطمه دهقان حداد، مهتاب خاکپور، فرزاد ذلقی، حمید حسینیسردبیر: ندا کشاورزکاری…

رادیو مهرآوا: یه لحظه صبر کن… بخند (قسمت ۱۱)

اعضای گروه طنزآوا: میترا الهیاری، فاطمه دهقان حداد، مهتاب خاکپور، فرزاد ذلقی، حمید حسینیسردبیر: ندا کشاورزکاری…

رادیو مهرآوا: یه لحظه صبر کن… بخند (قسمت ۱۰)

اعضای گروه طنزآوا: میترا الهیاری، فاطمه دهقان حداد، مهتاب خاکپور، فرزاد ذلقی، حمید حسینیسردبیر: ندا کشاورزکاری…