دکلمه شعر زیبای گرد پیری | رادیو مهرآوا

به قلم: زهره فروغیگوینده و تدوینگر: مرضیه اسفندیاریدبیربخش: سها مرادیسردبیر: نداکشاورزسایت: http://radiomehrava.com شبکه های اجتماعی: @radiomehrava

دکلمه شعر زیبای چرا رفتی؟ | رادیو مهرآوا

به قلم: سیمین بهبهانیگوینده و تدوینگر: الهام حسینی ابهریدبیربخش: سها مرادیسردبیر: نداکشاورزسایت: http://radiomehrava.com شبکه های اجتماعی:…

دکلمه شعر زیبای بی قرار | رادیو مهرآوا

شعری از: فاضل نظریگوینده و تدوینگر: الهام حسینی ابهریدبیربخش: سها مرادیسردبیر: ندا کشاورزکاری از رادیو مهرآواسایت:…

غزل شماره ۲۴ از حضرت خواجه حافظ شیرازی | رادیو مهرآوا

گوینده و تدوینگر: میثم ملک لودبیربخش: سها مرادیسردبیر: ندا کشاورزکاری از رادیو مهرآواسایت: http://radiomehrava.comشبکه های اجتماعی:…

دکلمه شعر زیبای نشانی| رادیو مهرآوا

شعری از: سهراب سپهریگوینده و تدوینگر: میثم ملک لودبیربخش: سها مرادیسردبیر: ندا کشاورزکاری از رادیو مهرآواسایت:…

دکلمه شعر زیبای ای رفیق | رادیو مهرآوا

به قلم: محمد پازوکیگوینده: مرجان بابامحمدیتدوینگر: میثم ملک لودبیربخش: سها مرادیسردبیر: نداکشاورزسایت: http://radiomehrava.com شبکه های اجتماعی:…

دکلمه شعر زیبای دکان عطاری | رادیو مهرآوا

به قلم: محمد صالح علاءگوینده: سحر عباسیتدوینگر: میثم ملک لودبیربخش: سها مرادیسردبیر: نداکشاورزسایت: http://radiomehrava.com شبکه های…

دکلمه شعر زیبای سکوت شب | رادیو مهرآوا

شعری از: استاد احمد شاملوگوینده: کمال کمال زادهتدوینگر: میثم ملک لودبیربخش: سها مرادیسردبیر: ندا کشاورزکاری از…

دکلمه شعر زیبای دلتنگی| رادیو مهرآوا

شعری از: فاضل نظریگوینده و تدوینگر: الهام حسینی ابهریدبیربخش: مهسا اسفندیاریسردبیر: ندا کشاورزکاری از رادیو مهرآواسایت:…

غزل شماره ۲۴۳ از خواجه حافظ شیرازی | رادیو مهرآوا

گوینده و تدوینگر: درسا خوالیدبیربخش: سها مرادیسردبیر: ندا کشاورزکاری از رادیو مهرآواسایت: http://radiomehrava.com شبکه های اجتماعی:…