دکلمه تردید

کاری از رادیو مهرآواشعر: علی حیدریصدا: مریم سلیمانی (یاس آوا)تنظیم: مهدی صالحیدبیر بخش: مریم سلیمانی (یاس…

آدمک

کاری از رادیو مهرآواشعر: نغمه رضاییخوانش: وحید سامیتنظیم و میکس: راضیه عارفیاندبیر بخش: مریم سلیمانی (یاس…

حال خوش

کاری از رادیو مهرآواشعر: افشین اعلاخوانش: وحید سامیتنظیم و میکس: راضیه عارفیاندبیر بخش: مریم سلیمانی (یاس…

رابطه‌ها

کاری از رادیو مهرآواشعر: علی قاضی نظامخوانش: مریم سلیمانی (یاس آوا)تنظیم و میکس: راضیه عارفیاندبیر بخش:…

ناگهان دیدم سرم…

کاری از رادیو مهرآواشعر از: قیصر امین پورخوانش: وحید سامیتنظیم و میکس: راضیه عارفیاندبیر بخش: مریم…

چشم در راه

کاری از رادیو مهرآواشعر از: فریدون مشیریگویندگان: مریم سلیمانی (یاس آوا)، مرتضی پرنیان، مرسده مهدویتنظیم، ادیت…

مادر

کاری از رادیو مهرآواخوانش: وحید سامیتنظیم و میکس: راضیه عارفیاندبیر بخش: مریم سلیمانی (یاس آوا)رادیو مهرآوا…

حالمان بد نیست

کاری از رادیو مهرآواشعر: حمیدرضا رجاییخوانش: بهروز دادخواهتنظیم و میکس: راضیه عارفیاندبیر بخش: مریم سلیمانی (یاس…

مرگ آدمیت

کاری از رادیو مهرآواشعر: فریدون مشیریخوانش: بهروز دادخواهتنظیم و میکس: راضیه عارفیاندبیر بخش: مریم سلیمانی (یاس…

عاشق

کاری از رادیو مهرآواشعر: استاد شهریارخوانش: وحید سامیتنظیم و میکس: راضیه عارفیاندبیر بخش: مریم سلیمانی (یاس…