آغاز شاهنامه

کاری از رادیو مهرآوااجرا: مریم سلیمانی (یاس آوا)تنظیم و میکس: مهدی صالحیرادیو مهرآوا در تلگرام و…

زندگی یعنی همین بهانه های کوچک خوشبختی

کاری از رادیو مهرآواگویندگان به ترتیب اجرا: مریم سلیمانی، مهیار برخورداری، مرسده مهدویتنظیم: علی فریدونیرادیو مهرآوا…

رادیو مهرآوا: دکلمه زیبای شعر «درگیر توام»

شاعر: محمد سلمانیگوینده: نسرین مویدنیاادیتور: راضیه عارفیانکاری از رادیو مهرآواسایت: http://radiomehrava.com شبکه های اجتماعی: @radiomehrava https://as4.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/d9fb8ca2bacdeab75d368cc25d2d515817489810-1080p__28512.mp4

رادیو مهرآوا: برای گردن پاییز شال می‌بافم

شعر: علی صفریخوانش: میترا الهیاریادیت: فرداد عظیمیکاری از رادیو مهرآواسایت: http://radiomehrava.com شبکه های اجتماعی: @radiomehrava با…

چیزی که ابتدا نداشت، چطوری انتها داره!

یک عصر یک خاطره ۱۴کاری از رادیو مهرآواشاعر: حسین منزویتنظیم و اجرای متن: لیلا نظریدبیربخش: مریم…

من چگونه خویش را صدا کنم…!

یک عصر یک خاطره ۱۳کاری از رادیو مهرآواشاعر: قیصر امین پورتنظیم و اجرای متن: لیلا نظریدبیربخش:…

بنده نواز

کاری از رادیو مهرآوانویسنده: فاطمه دهقان حدادگوینده :گلنوش تقی پورادیت و میکس: ابوالفضل حسن زادهرادیو مهرآوا…

سرمست

کاری از رادیو مهرآواگوینده: مریم سلیمانی (یاس آوا)رادیو مهرآوا در تلگرام و اینستاگرام: radiomehrava@ سایت رسمی…

رادیو مهرآوا: حافظ خوانی (غزل ۱۹۸)

شعر: حافظخوانش: میترا الهیاریادیت: فرداد عظیمیکاری از رادیو مهرآواسایت: http://radiomehrava.com شبکه های اجتماعی: @radiomehrava https://as9.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/a562173455c3a535a4a5a599f8fe761817192423-1080p__83466.mp4

ترانه پاییز

یک شعر، یک ترانهکاری از رادیو مهرآواگوینده: مرضیه ابراهیمیمیکس و دبیر بخش: نوید صیادزادهرادیو مهرآوا در…