رادیو مهرآوا: دکلمه شعر «نذر»

شاعر: مهدی اخوان ثالثاجرا: محدثه مرادیادیت: دکتر بهاره شاه محمدیدبیر بخش: میترا اللهیاریسردبیر: ندا کشاورزکاری از…

رادیو مهرآوا: دکلمه شعر «دیر زمانیست که بارانیم»

شاعر: محمدعلی بهمنیخوانش: نسرین مویدنیاادیت: دکتر بهاره شاه محمدیدبیر بخش: میترا اللهیاریسردبیر: ندا کشاورزکاری از رادیو…

رادیو مهرآوا: حکایتی از گلستان سعدی

اجرا: محمود نوریادیت: دکتر بهاره شاه محمدیدبیر بخش: لیلا نظریسردبیر: ندا کشاورزکاری از رادیو مهرآواسایت: http://radiomehrava.com…

رادیو مهرآوا: دکلمه شعر «غزل ۶۰۷ سعدی»

شاعر: سعدیاجرا و ادیت: ابولفضل حسن زادهدبیر بخش: میترا اللهیاریسردبیر: ندا کشاورزکاری از رادیو مهرآواسایت: http://radiomehrava.com…

رادیو مهرآوا: دکلمه غزل زیبای در وفای عشق تو…

شاعر: حافظاجرا و ادیت: لیلا نظریسردبیر: ندا کشاورزکاری از رادیو مهرآواسایت: http://radiomehrava.com شبکه های اجتماعی: @radiomehrava…

رادیو مهرآوا: دکلمه شعر «غزل ۵۷ حافظ»

شاعر: حافظاجرا: محمود نوریادیت: دکتر بهاره شاه محمدیدبیر بخش: میترا اللهیاریسردبیر: ندا کشاورزکاری از رادیو مهرآواسایت:…

رادیو مهرآوا: دکلمه شعر «غزل ۱۳۱ – ماه بر سر مهر»

شاعر: شهریاراجرا: فرناز رمضانیادیت: بهاره شاه محمدیدبیر بخش: میترا اللهیاریسردبیر: ندا کشاورزکاری از رادیو مهرآواسایت: http://radiomehrava.com…

رادیو مهرآوا: دکلمه شعر «بیقرار تو ام و در دل تنگم گله هاست»

شاعر: فاضل نظریاجرا: مرضیه جعفری پورادیتور: بهاره شاه محمدیدبیر بخش: میترا اللهیاریسردبیر: ندا کشاورزکاری از رادیو…

رادیو مهرآوا: دکلمه شعر زیبای «بوسه»

شاعر: هوشنگ ابتهاجاجرا: کمال کمالزادهادیتور: مهتاب خاکپوردبیر بخش: میترا اللهیاریسردبیر: ندا کشاورزسایت: http://radiomehrava.com شبکه های اجتماعی:…

رادیو مهرآوا: دکلمه شعر زیبای «نمی‌گذاشت»

شاعر: فاضل نظریاجرا: ابوالفضل حسن زادهادیتور: بهاره شاه محمدیدبیر بخش: میترا اللهیاریسردبیر: ندا کشاورزسایت: http://radiomehrava.com شبکه…