دسته: آیتم کودکانه

مروارید

دسامبر 22, 2017

کاری از رادیو مهرآوا… قصه گو: بانو نوید صیادزاده دبیر آیتم: محدثه مجریان رادیو مهرآوا در تلگرام و اینستاگرام: radiomehrava@ سایت رسمی رادیو مهرآوا: www.radiomehrava.com ادامه مطلب

خرگوش حکیم باشی

دسامبر 21, 2017

قصه گو: فاطمه دهقان نویسنده: مرضیه موردگر ادیتور: سهیلا رحمتی دبیر آیتم: محدثه مجریان رادیو مهرآوا در تلگرام و اینستاگرام: radiomehrava@ سایت رسمی رادیو مهرآوا: www.radiomehrava.com ادامه مطلب

سه تخم هندوانه

دسامبر 16, 2017

قصه شب فرشته های کوچولوها قصه 46 قصه گو: بانو نوید صیادزاده دبیر آیتم: محدثه مجریان رادیو مهرآوا در تلگرام و اینستاگرام: radiomehrava@ سایت رسمی رادیو مهرآوا: www.radiomehrava.com ادامه مطلب