اعضای رادیو مهرآوا

اعضای رادیو مهرآوا

مدیرمسئول: دکتر مجید اخشابی

سردبیر و ناظر کیفی: ندا کشاورز

کارگردان هنری و سرپرست تیم تدوین: مرضیه جعفری

سرپرست گویندگان: سهند داداشی نسب عمران

مسئول آموزش: فرزاد ذلقی

تیم تدوین: نگار عاملی فر،

تیم نویسندگان:

تیم گویندگان: